Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Konopne.cz sk se řídí příslušnými ustanoveními platného Obchodního zákoníku.

Definice pojmu

Následující pojmy mají tento význam, pokud z kontextu není zřejmé něco jiné:

 1. Konopne.cz nebo prodejce nebo dodavatel znamená Olobon, s.r.o. IČO: 44145918,
 2. 2. Odběratel nebo zákazník nebo kupující - – znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která vstoupila do obchodního vztahu s Olobon, s.r.o.
 3. Zboží nebo položka - znamená všechny produkty uvedené v platném katalogu a ceníku internetového obchodu Konopne.cz.

Objednávání a dodávky zboží

Způsob objednávání a dodávání zboží zákazníkovi.

Ceny

 1. Seznam zboží s prodejními cenami je obsahem katalogu. Prodejce si vyhrazuje právo aktualizovat tento katalog a ceník podle změn výrobního programu jednotlivých výrobců zboží.
 2. Prodejce si vyhrazuje právo měnit ceny v platném ceníku.

Platby

Platby jsou vykonávány v českých korunác nebo eurech, přičemž platbu je možné uskutečnit následovně:
1. V hotovosti při přebírání dobírky.
2. Převodem na bankovní účet dodavatele, jako variabilní symbol se udává číslo objednávky.

Vrácení zboží

 1. Zákazník má právo vrátit zboží prodejci do 14 dnů od doručení. Zboží musí být v neporušeném stavu a dále prodejné.
 2. Reklamované zboží zašle zákazník zpět prodejci v původním balení i s kopií dokladu o nákupu zboží.
 3. Uhrazená částka za zboží bude zákazníkovi vrácena převodem na jeho bankovní účet do 14 dnů od doručení vráceného zboží prodejci.
 4. Částka za poštovné není vratná.

Reklamace

Reklamační pořádek

Závěrečné ustanovení

 1. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené, jako i případně spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchoního zákoníku.
 2. Práva odběratele ve vztahu k prodejci vyplývající ze Zákona o ochraně spotřebitele c.634/1992 Sb. Ve znění nejnovějších právních předpisů zůstává těmito podmínkami nedotknuté.
 3. Prodejce ani odběratel neodpovídají za opožděné plnění svých závazků vyplývajících z těchto podmínek, jak toto zpoždění bylo způsobené „vyšší mocí” nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost, a tato strana má právo na přiměřené prodloužení lhůty při plnění svých závazků.
 4. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. července 2008