Podmínky registrace

Proces registrace

Proces registrace se skládá z vyplnění potřebných údajů, jako je uživatelské jméno a heslo, jméno a příjmení, kontaktní e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo. Jedná se o údaje běžně užívané v obchodním styku. Tyto údaje jsou po úspěšné registraci uložené v databázi registrovaných uživatelů stránky Konopne.cz. Při opakovaném návratu na stránku a přihlášení se, jsou tyto údaje okamžitě aktivované a jsou použité v případě, že zákazník opět nakoupí. Je samozřejmě možné vyplnit nové údaje. Registrovaný uživatel si může v části „váš účet” aktualizovat případné změny v těchto údajích.

Použití osobních údajů a jejich ochrana

Údaje zákazníků jsou používané výhradně pro účely vyhotovení daňových a účtovních dokladů, pro vyhotovení dodacích listů, pro účely plateb a reklamací apod. Nejsou použité jiným způsobem a Konopne.cz je v žádném případě neposkytne třetím stranám.

Zrušení registrace

Každý registrovaný uživatel může svoji registraci kdykoliv zrušit v části „váš účet, zrušení účtu”. Tímto momentem jsou údaje zákazníka z databáze vymazané. Pokud však zákazník uskutečnil objednávku, vyplněné údaje na fakturách zůstanou zachované pro účely daňové kontroly.

Informace o obchodních podmínkách, dodacích lhůtách reklamačním řádu a další.